Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowego w wymiarze 1/4 etatu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku
Data publikacji: 2009-07-10
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Lipsko, dnia 09.07.2009 r.


Informacja o wyniku naboru

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku, ul. Lwowska 34, 37-610 Narol informuje, że po przeprowadzonej procedurze naboru na stanowisko księgowego w wymiarze 1/4 etatu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku został wybrany Pan Grzegorz Dominik, zam. w Jędrzejówce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnia wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku, które zostały określone w ogłoszeniu o naborze.
Kandydat wybrany przez Komisję wykazuje się dużą wiedzą związaną z pracą na stanowisku księgowego, podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał największą ilość punktów ogółem. Kandydat posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Pan Grzegorz Dominik daje się zauważyć jako osoba energiczna, posiadająca duży potencjał do pracy na w/w stanowisku.
Pan Grzegorz Dominik cieszy się w społeczeństwie nieposzlakowaną, bardzo dobrą opinią. Jest osobą miłą, w stosunku do każdego uprzejmą i kontaktową.
W związku z powyższym Komisja Konkursowa typuje w/w kandydata.

Przewodniczący Komisji

Daniel Lomber

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny