Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Oferty rekomendowane do zawarcia umów/porozumień w ramach Programu Integracji Społecznej.
Data publikacji: 2009-04-30
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
W dniu 29 kwietnia 2009 r. Komisja Oceniająca ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol w dniu 31 marca 2009 r. na świadczenie usług integracji społecznej.
Wybór usługodawców odbył się w oparciu o procedurę Banku Światowego zwaną CCP (Community Participation In Procurement- tj. Uczestnictwo Społeczności w Zamówieniach Publicznych) opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej, dostępnym na stronie internetowej: www.ppwow.gov.pl

W konkursie ostało złożonych łącznie na wszystkie części 21 ofert.
Część I Usługi dla osób starszych – 2 oferty
Część II Usługi dla rodzin – 8
Część III Usługi dla dzieci i młodzieży – 9
Część IV Usługi dla osób starszych oraz rodzin - 2

Komisja Oceniająca rekomenduje do zawarcia umów/porozumień 16 ofert.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 1
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny