Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Biura GD „Serce Roztocza”
Data publikacji: 2009-03-24
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA BIURA LGD „SERCE ROZTOCZA”, ul. RYNEK 1, 37-611 CIESZANÓW

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Serce Roztocza” informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona Pani Agata Sigłowa,               zam. w Płazowie.

Uzasadnienie wyboru:  W związku z ogłoszonym naborem złożono dwie oferty. Z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych jedna oferta została odrzucona. W rozmowie kwalifikacyjnej Pani Agata Sigłowa, wykazała się znajomością wiedzy z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2007-2013, znajomością zagadnień LEADER oraz zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR.  Rozmowa kwalifikacyjna pozwoliła zbadać predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na w/w stanowisku.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny