Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Narol.
Data publikacji: 2009-03-09
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Narol Daniel Lomber

Narol, dnia 5.03.2008 r.

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko młodszego referenta w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Narol.

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Narol został wybrany Pan Andrzej Kołodziej, zam. w Lipsku.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Wybrany przez Komisję kandydat – Pan Andrzej Kołodziej, zam. w Lipsku, gm. Narol  wykazuje dużą wiedzę związaną  z pracą na stanowisku młodszego referenta w referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych, który zajmował się będzie pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych i rozliczaniem projektów, z naciskiem na tzw. projekty miękkie. Kandydat pomimo młodego wieku posiada znaczne doświadczenie związane z procesem organizacyjnym i pracą na w/w stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat uzyskał największą ilość punktów od każdego z członków komisji.

Pan Andrzej Kołodziej daje się zauważyć jako osoba energiczna, dyspozycyjna i posiadająca duży potencjał do pracy w urzędzie. Kandydat posiada wykształcenie wyższe – 3-letnie studia licencjackie administracyjne – ukończone w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu, oraz 2-letnie studia uzupełniające – ukończone na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku administracja, w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego z wynikiem bardzo dobrym.

Odbywając wcześniej staż i przygotowanie zawodowe w Urzędzie Miasta i Gminy Narol zajmował się sprawami społeczności lokalnej. Brał także udział w przygotowywaniu wniosków i dokumentacji dla projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych. Posiada wykształcenie bezpośrednio związane z działalnością samorządu terytorialnego.

Pan Andrzej Kołodziej cieszy się w społeczeństwie nieposzlakowaną, bardzo dobrą opinią. Jest osobą miłą, w stosunku do każdego uprzejmą i kontaktową.

W związku z powyższym Komisja Konkursowa typuje w/w kandydata.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący komisji

 

                                                                                                          Daniel Lomber

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny