Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: ZP-3410-II-1/09 Przetarg nieograniczony na: „Budowa oczyszczalni ścieków w Narolu wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym oczyszczone ścieki z oczyszczalni do rzeki Tanew.
Data publikacji: 2009-01-20
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny