Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Data publikacji: 2008-04-03
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902) oraz art. 53 i art. 32 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902)

  

informuje

  

o wszczęciu w dniu 3 kwietnia  2008 r. na wniosek P. Władysława Rebizanta  zam. Lubaczów, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

 

Budowa 3-ech altanek oraz namiotu na działce ozn. Nr ew. 7 położonej w obrębie wsi Huta Różaniecka.

 

Z treścią wniosku strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Narol pokój nr 9
(I piętro) w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia oraz w tym terminie składać ewentualne uwagi oraz wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

Mgr Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny