Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o wszczęciu na wniosek Gminy Narol postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadłubiska
Data publikacji: 2008-02-11
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Narol, 11. 02.08 r.

Ogłoszenie

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

 

na podstawie art. 53 i art. 32 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 

 

informuje

o wszczęciu w dniu  11.02.08r. na wniosek Gminy Narol postępowania w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kadłubiska zlokalizowanego na działkach:

 

·    na działkach nr: 67/1, 668, 713, 70/6, 70/5, 724 położonych w obrębie geodezyjnym Lipie,

 

·    na działkach nr: 357, 356, 321, 202, 208, 209, 355, 210, 354, 211, 212, 353, 213, 215/2, 216, 352, 217/2, 218, 219, 220, 224, 225, 350, 226, 349, 234, 235, 236, 239, 240, 245, 246, 347, 248, 249, 250, 251, 343, 252, 253, 254, 255, 263, 264, 260/1, 260/2, 258, 261, 195, 196, 342, 275, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266/2, 277, 278/6, 278/3, 278/4, 278/5, 279/1, 279/2, 280, 282, 283, 278/2, 284, 285, 286, 287, 363, 364, 291, 293, 294, 295, 296/2, 297, 299, 300, 316, 318, 386/2, 386/3, 365/1, 365/2 w obrębie geodezyjnym Kadłubiska.

 

 

 

Z treścią wniosku strony mogą się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 12
(I piętro) w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia oraz w tym terminie składać ewentualne uwagi oraz wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

Mgr Stanisław Woś

 

 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny