Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o wszczęciu na wniosek Gminy Narol postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację.
Data publikacji: 2008-01-02
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Ogłoszenie

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

 

 

na podstawie art. 53 i art. 32 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

informuje

 

 

 

o wszczęciu w dniu 2 stycznia 2008 r., na wniosek Gminy Narol postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi
w miejscowości Wola Wielka zlokalizowanego na działkach:

- o numerze ewidencyjny: 696, 697, 701, 710, 702, 703, 704, 705, 706, 709, 707,708, 711/1,711/2, 712, 738/2 w obrębie geodezyjnym Łukawica

- o numerze ewidencyjny: 1, 51, 33, 36, 37/2, 38, 39, 40/1, 41, 44, 45/1, 47, 49, 50, 65, 46/1, 66,100, 1136/11, 1236/3, 1136/9, 635, 632/4, 1236/4, 632/2, 636, 1136/2, 1223, 1225, 1136/8, 627, 628, 629, 637, 630, 1244/1, 1242, 1245, 1241, 1240, 1238, 1237, 1255/1, 633, 668, 665/1, 669, 670, 632/6, 632/5, 671, 672, 697, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231/1, 1231/2, 1232, 1236/4, 1234, 1129, 1126, 702, 708, 710, 719, 724, 725, 732,  733, 734, 735/1, 736, 737/3, 737/6, 749, 753, 761, 762, 768, 769, 771, 772, 1106/13, 1105, 1117/1, 1106/16, 1116, 1115, 798, 799, 800, 801, 803, 804/2, 805, 806/2, 1107, 1112,1111,1106/8,1106/7,1108, 1066/1, 814/2, 820, 821, 823, 831, 834, 824/1, 824/2, 822/3, 824/4, 835, 836/4, 859, 860/1, 1066/2, 1106/12, 1106/2, 1117/2, 1110, 1106/17, 1106/5, 1106/17, 1106/25, 1058, 856/2, 856/1, 853, 850, 848, 1261, 620, 619/2, 619/3, 618, 576/2, 602/1, 601/1, 596, 589, 616, 587/2, 587/1, 586, 584, 585, 582, 580/1, 579, 577, 573, 570, 572/3, 414, 415, 416, 568, 419, 562, 561, 444, 449, 447, 471/1, 560, 559, 474, 475, 496, 493/2, 499, 501, 502, 503/1, 514, 513, 556/1, 558, 535, 536, 538, 540, 541/1, 557, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 875, 876, 877, 878, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 889, 895/1, 896, 897/1, 897/2, 899, 900, 874/24, 901, 902, 904, 906, 874/18, 895/5, 874/16, 874/17, 1031, 1027, 1028, 1029, 1032, 1034, 1035, 1057, 1045/7, 1045/6, 1046, 1047, 1051, 1054, 1045/1, 1049, 1106/9, 1106/1, 860/2, 809, 1136/2, 566, 1136/4, 602/2, 1044, 1136/10, 1236/5, 677, 1020, 1136/7, 1126, 1106/22, 808, 810, 816, 1263, 601/2, 597, 598, 599, 602/2, 601/1, 571/1, 455/1, 476, 495/2 w obrębie geodezyjnym Wola Wielka”.

 

Z treścią wniosku strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 12  (I piętro) w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia oraz
w tym terminie składać ewentualne uwagi oraz wnioski dowodowe
w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

 

Mgr Stanisław Woś

 

 

 

Narol, dnia 2.01.2008 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny