Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent – „Koordynator ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
Data publikacji: 2007-11-23
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Narol Daniel Lomber

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent – „Koordynator ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Seweryn Żukowicz, zamieszkały w Narolu, ul. Armii Krajowej 57.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Seweryn Żukowicz posiada wykształcenie wyższe z zakresu administracji publicznej.

Wybrany kandydat wykazał się dużą wiedzą w zakresie problematyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz jej profilaktyki, oraz uzyskał największą ilość punktów z testów i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Daniel Lomber

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny