Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Informacja o wynikach naboru na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Narolu
Data publikacji: 2007-11-23
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Narol Daniel Lomber

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Narolu

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Ważna, zamieszkała w Narolu, os. Sobieskiego 7/12.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Ważna posiada odpowiednie kwalifikacje niezbędne do pracy na w/w stanowisku. Posiada doświadczenie związane z procesem organizacyjnym i pracą na samodzielnym stanowisku. Pani Małgorzata Ważna posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz doświadczenie w księgowości budżetowej.

 

 

Teresa Momot

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny