Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o wszczęciu w dniu 23 października 2007 r. na wniosek P.P. Lucyny i Mirosława Zaborniak zam. Ruda Różaniecka, 37-613 Ruda Różaniecka postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
Data publikacji: 2007-10-23
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

 

Na podstawie art. 53 i art. 32 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902)

 

 

 

informuje

 

 

o wszczęciu w dniu 23 października 2007 r. na wniosek P.P. Lucyny i Mirosława Zaborniak zam. Ruda Różaniecka         , 37-613 Ruda Różaniecka postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

 

Budowa budynku usługowego (budynek obsługi ruchu turystycznego ze zjazdem z drogi powiatowej, komunikacją z miejscami parkingowymi z systemem rozsączania kanalizacji deszczowej Azura, przyłączem wodociągowym, przyłączem energetycznym, przyłączem kanalizacji sanitarnej z ekologiczną oczyszczalnią ścieków, na działce o nr. ew. 3272/6 w miejscowości Ruda Różaniecka”.

 

Z treścią wniosku strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Narol pokój nr 9 (I piętro) w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia oraz w tym terminie składać ewentualne uwagi oraz wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 /-/

Stanisław Woś

 

 

Narol, dnia 23 października 2007 r.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny