Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.67.1.2019
Nazwa pozycji: Budowa obwodnicy miasta Narol
Data publikacji: 2019-08-12
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Zarząd Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów Inwestycja pod nazwą: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865"
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny