Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.8.2019
Nazwa pozycji: Budowa linii kablowej nn w miejscowosci Jędrzejówka
Data publikacji: 2019-07-11
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Inwestycja pod nazwą: "Budowa linii kablowej nn w miejscowości Jędrzejówka" ? na działkach o nr ewid. 252/1, 2/1, 28/3, 31, 17/25, 17/24 i 17/23 w obrębie geodezyjnym Jędrzejówka, gmina Narol.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny