Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.6.2019
Nazwa pozycji: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol, ul. Józefowska
Data publikacji: 2019-05-06
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Inwestycja pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol na działkach o nr ewid.: 1693 i 227/11 w obrębie geodezyjnym Narol, gmina Narol
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny