Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.14.2018
Nazwa pozycji: Linia kablowa nn Ruda Różaniecka 3 - I
Data publikacji: 2018-12-17
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin Inwestycja pod nazwą: "Linia kablowa nn w Ruda Różaniecka 3" na działkach o nr ewid. 3271/3, 3271/4, 2968/1 i 3169 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka, gmina Narol.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny