Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie udział społeczeństwa obwodnica Narola
Data publikacji: 2018-12-27
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Burmistrz Miasta i Gminy Narol podaje do publicznej wiadomości informację o przedłożeniu przez pełnomocnika inwestora uszczegółowienie raportu oddziaływania na środowisko nr 1 i 2 dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław ? Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: "Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865"

Załączniki

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny