Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.13.2018
Nazwa pozycji: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol - Wieś
Data publikacji: 2018-12-12
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Inwestycja pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol - Wieś" na działkach o nr ewid.: 659, 1637/9, 1214/3 i 1215/2 w obrębie geodezyjnym Narol-Wieś
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny