Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Drukuj
Grupa: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Nazwa pozycji: Wykaz osób fizycznych i prawnych którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Data publikacji: 2018-05-31
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Halina Kulisz
Burmistrz Gminy i Miasta Narol działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych  i fizycznych , którym w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Załączniki

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny