Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.10.2018
Nazwa pozycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn63 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Narol, ul. Kościelna
Data publikacji: 2018-07-20
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, Inwestycja pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn63 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Narol, ul. Kościelna" ? na działkach o nr ewid. 297, 311 i 318 w obrębie geodezyjnym Narol, gmina Narol.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny