Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: ZP.271.7.2018 Rozbudowa i doposażenie PSZOK w gminie Narol
Data publikacji: 2018-06-28
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

Załączniki

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny