Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Postanowienie RDOŚ w Rzeszowie Wodociąg Podlesina
Data publikacji: 2018-05-28
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Postanowienie brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Podlesina na działce nr 177 wraz z budową nowej studni wierconej o wydajności niezbędnej dla zaspokojenia wszystkich potrzeb odbiorców, a także sieci wodociągowej z przyłączami zaopatrującej w wodę na cele bytowo ? gospodarcze i przeciwpożarowe mieszkańców Podlesiny, gmina Narol"

Załączniki

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny