Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Polityka cookies

Drukuj
Grupa: Polityka cookies
Nazwa pozycji: Petycje w 2018 r.
Data publikacji: 2018-05-09
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Petycje w 2018r.
Lp.
Data złożenia petycji Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Podmiot rozpatrujący Przewidywany termin odpowiedzi Przebieg postępowania Odpowiedź
1 2 3 4
5
6
7
8
9
1 30.04.2018 r. Ikona pdf 1) Podmiot wnoszący petycję wnosi o oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych. Po dokonaniu wzmiankowanego oszacowania wnoszą o podanie danych rzeczonych podmiotów gospodarczych wraz z ich nazwą i adresem oraz informacjami dotyczącymi obecnie stosowanego rodzaju paliwa, rocznego zużycia oraz mocy wykorzystywanych urządzeń.
2) Podmiot wnoszący petycję wnosi o wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych/firm właściwych miejscowo dla terenu Gminy z podaniem informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym.
Burmistrz Miasta i Gminy Narol do 29 czerwca 2018 r. Ikona pdf
2 08.11.2018 r. Ikona pdf 1) Podmiot wnoszący petycję wnosi o próbę dokonania analizy ? możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia ? w formie, o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Na bazie dokonanej analizy Podmiot wnoszący petycję wnosi o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję ? mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.
Burmistrz Miasta i Gminy Narol do 8 grudnia 2018 r. Ikona pdf
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny