Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszcenie o wydanym postanowieniu i zebranych materiałach przed wydaniem decyzji droga Huta Złomy - Łówcza
Data publikacji: 2018-04-20
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Obwieszenie o wydanym postanowienie o braku obowiązku przeprowadzeni procedury OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi Powiatowej nr 1641R Łówcza ?Huta Złomy w km 3+860-5+790"

Załączniki

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny