Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.6.2018
Nazwa pozycji: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Rudzie Różanieckiej
Data publikacji: 2018-04-10
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol Inwestycja: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Rudzie Różanieckiej - na działce o nr ewid.: 1713/1 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny