Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.5.2018
Nazwa pozycji: Budowa dojazdu do punktu czerpania wody w Leśnictwie Płazów
Data publikacji: 2018-03-20
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Nadleśnictwo Narol, ul. Bohaterów 19 Września 1939 r. 38, 37-610 Narol Inwestycja pod nazwą: "Budowa dojazdu do punktu czerpania wody w Leśnictwie Płazów" ? na działkach o nr ewid. 2438 i 704/4 w obrębie geodezyjnym Narol i na działce o nr ewid. 6/3 w obrębie geodezyjnym Płazów, gmina Narol.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny