Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NIERUCHOMOŚCI

Drukuj
Grupa: NIERUCHOMOŚCI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
Data publikacji: 2018-01-05
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz
BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - ,stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczonej do najmu, jako lokale użytkowe. 1. Lokale ? dwa jednostanowiskowe garaże dla samochodów osobowych każdy o pow. 18,80 m? w Narolu 2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu - garażu wynosi 2,50 zł/m? - netto 3. Okres najmu ? do roku. 4. Zgodnie z § 2 pkt 4 Uchwały Nr.163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym dzierżawcom. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 05.01.2018 r. do 25.01.2018 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 25.01.2018r. Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. 16, nr tel. (016) 631-70-87 wew. 29 Narol, dnia 05.01.2018 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny