Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.15.2017
Nazwa pozycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nrLBC7011A w Łówczy
Data publikacji: 2017-07-25
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02.677 Warszawa Inwestycja pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr LBC7011A w Łówczy na działce o nr ewid.: 645/16 w Łówczy
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny