Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.14.2017
Nazwa pozycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn40 z przyłączami gazowymi PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Lipie
Data publikacji: 2017-07-14
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Inwestycja pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn40 z przyłączami gazowymi PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Lipie" ? na działkach o nr ewid. 5/9, 700, 7/3 i 7/8 w obrębie geodezyjnym Lipie, gmina Narol.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny