Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5969 Płazów, na istniejącej wieży kratowej h 50,00 m, położonej w miejscowości Płazów
Data publikacji: 2007-07-30
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

 

 

na podstawie art. 53 i art. 32 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

informuje

 

 o wszczęciu w dniu 27 lipca 2007 r., na wniosek Polskiej telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5969 Płazów, na istniejącej wieży kratowej h 50,00 m, położonej w miejscowości Płazów na dz. Nr Ew. 119/2”

 

 

 

 

Z treścią wniosku strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 6 i 9 (piętro) w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia oraz w tym terminie składać ewentualne uwagi oraz wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

Mgr Stanisław Woś

 

 

Narol, dnia 25.04.2007 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny