Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.13.2017
Nazwa pozycji: Budowa parku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lipsku
Data publikacji: 2017-05-08
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol Inwestycja pod nazwą: Budowa parku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid: 455/7 w Lipsku
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny