Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.12.2017
Nazwa pozycji: Budowa drogi gminnej w Jędrzejówce
Data publikacji: 2017-05-08
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol Inwestycja pod nazwą: Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 2/1, 17/16 i 12 w Jędrzejówce
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny