Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.11.2017
Nazwa pozycji: Adaptacja budynku dawnej drewnianej szkoły w Narolu Wsi na Izbę Pamięci i Tradycji
Data publikacji: 2017-04-19
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol Inwestycja pod nazwą: Adaptacja budynku dawnej drewnianej szkoły w Narolu Wsi na Izbę Pamięci i Tradycji - na działce o nr ewid. 490 w obrębie geodezyjnym Narol Wieś.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny