Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu
Data publikacji: 2007-07-23
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NAROLU


Nabór został przeprowadzony przez Urząd Miasta i Gminy Narol.W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 2 kandydatów, tj.:

1. Marlena Wiciejowska, zam. Osiedle Sobieskiego 26, 37-610 Narol.

2. Grzegorz Dominik, zam. Jędrzejówka 120, 37-610 Narol.


Do postępowania powołano komisję w składzie:

1. Daniel Lomber – Sekretarz Miasta i Gminy Narol.

2. Leszek Margol – kierownik referatu GK w Urzędzie Miasta i Gminy.

3. Grzegorz Patałuch – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, radny Rady Miejskiej w Narolu.


Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów, oraz w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej w kandydatami posłużono się techniką polegającą na szczegółowej rozmowie kwalifikacyjnej i przyznawaniu odpowiedniej ilości punktów w skali od 1 do 10 mającej na celu wyłonienie osoby jak najbardziej kwalifikującej się, kompetentnej i odpowiadającej stawianym wymaganiom na miejsce pracy, na które przeprowadzony jest nabór.


Zastosowano następującą metodę naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna badająca:

- predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku,

- posiadaną wiedzę i doświadczenie związane z tematem ogłoszenia o naborze.

Każdy z członków komisji określał liczbę punków w skali 0-10.


Kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę punktów (wytypowany do zatrudnienia).

1. Marlena Wiciejowska liczba otrzymanych punktów 23.UZASADNIENIE KOMISJI


Wybrany przez Komisję kandydat – Pani Marlena Wiciejowska wykazuje dużą wiedzę związaną z tematem działalności kulturalnej. Posiada doświadczenie związane z procesem organizacyjnym i przebiegiem imprez kulturalnych. Kandydatka daje się zauważyć jako osoba energiczna, dyspozycyjna i posiadająca potencjał do organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej w gminie. Kandydatka posiada wykształcenie wyższe oraz kierunkowe studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Kandydat spełnia niemal wszystkie wymagane warunki związane z pracą na danym stanowisku. Nie spełnia jedynie warunku dotyczącego posiadania co najmniej dwuletniego stażu pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

W związku z powyższym Komisja wnosi o czasowe powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, które to stanowisko zostało zaakceptowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol.


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny