Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do najmu
Data publikacji: 2017-03-30
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz
         BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Płazowie, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 1600, zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol , przeznaczonej do najmu, jako lokal użytkowy.
1. Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej. o pow. 55,6 m? (część budynku po prawej stronie szkoły tzw. przybudówka)
2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 4,00 zł/m? - netto
3. Okres najmu do lat 3 Wykaz nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej do najmu zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, tj. od dnia 30.03.2017 r. do 19.04.2017 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 19.04.2017 r. Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. 16, nr tel. (016) 631-70-87 wew. 29 Narol, dnia 30.03.2017 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny