Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Konsultacje społeczne uchwały dotyczącej Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Data publikacji: 2017-03-24
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Burmistrz Miasta i Gminy Narol zawiadamia o zamiarze ogłoszenia konsultacji społecznych uchwały dotyczącej Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji; trwających od 27.03 do 26.04. W ramach konsultacji przejęte zostaną dwie formy zbierania uwag z pośród wymienionych: spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny