Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.5.2017
Nazwa pozycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PERC-dn40 z przyłączem gazowym PERC-dn25 do myjni samochodowej w Narolu
Data publikacji: 2017-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Inwestycja pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PERC dn40 z przyłączem gazowym PERC dn25 do myjni samochodowej w Narolu" na działkach o nr ewid. 406, 405/3, 405/2, 405/18, 405/17 i 405/16 w obrębie geodezyjnym Narol, gmina Narol.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny