Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.9.2016
Nazwa pozycji: Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej
Data publikacji: 2017-02-27
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol Inwestycja pod nazwą: "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej" - na działkach o nr ewid. 1073, 1074, 1076, 1079 w obrębie geod. Ruda Różaniecka.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny