Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.4.2017
Nazwa pozycji: Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w Płazowie
Data publikacji: 2017-02-27
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol Inwestycja pod nazwą: Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w Płazowie na działce o nr ewid. 1560 w obrębie geodezyjnym Płazów, gmina Narol
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny