Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. "Budowa sali wielofunkcyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku"
Data publikacji: 2017-01-30
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Robert Pinkowicz
Zamawiający:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. "Budowa sali wielofunkcyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku", polegającym na budowie budynku sali wielofunkcyjnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na zaplecze sali. Oba budynki są obiektami parterowymi, wolno stojącymi, nie podpiwniczonymi. Do budynków zaprojektowano przyłącza wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową, kanalizacji sanitarne, wewnętrzną linię kablową WLZ, zewnętrzny odcinek instalacji gazowej.
Koszt inwestycji wg. kosztorysu inwestorskiego całości robót budowlanych dotyczący zadania wynosi: 813.008,11 netto PLN.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny