Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań wspierających Zamawiającego w opracowaniu
Data publikacji: 2017-01-16
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań wspierających Zamawiającego w opracowaniu "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020", zwanego dalej Programem Rewitalizacji, który musi być zgodny z: 1. Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014?2020 zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 roku ? zwanymi dalej Wytycznymi, 2. Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r ? zwaną dalej Ustawą, 3. Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjętą uchwałą nr 194/3956/16 przez Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016 r zwaną dalej Instrukcją.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny