Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.12.2016
Nazwa pozycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn32 z przyłączem gazowym PE-25 do budynku mieszkalnego w Narolu
Data publikacji: 2016-12-30
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Inwestycja pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn32 z przyłączem gazowym PE ? 25 do budynku mieszkalnego w Narolu" ? na działkach o nr ewid. 515/2, 526/28, 526/29, 514/8, 514/9, 514/6, 513/6 i 512/6 w obrębie geodezyjnym Narol, gmina Narol.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny