Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6720.1.2016
Nazwa pozycji: Zmiana nr 1/2016 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol
Data publikacji: 2016-12-13
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Zmiana nr 1/2016 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol. Zmiana studium obejmuje wprowadzenie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol obwodnicy miasta Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec oraz zmianę przeznaczenia terenów przyległych, obejmujących tereny zainwestowane i rolne przy węźle północnym obwodnicy.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny