Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.11.2016
Nazwa pozycji: Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w Płazowie
Data publikacji: 2016-11-25
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol Inwestycja pod nazwą: Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w Płazowie Inwestycja obejmuje działki o nr ewid.: 562/7, 562/6, 560/3, 560/2, 559/2, 558, 484, 1177/3, 1560, 1561 i 1563/1 w obrębie geodezyjnym Płazów, gmina Narol.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny