Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Lista osób, które zgłosiły się do naboru na stanowisko Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu
Data publikacji: 2007-06-01
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

LISTA OSÓB
KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ DO NABORU

Informujemy, że na stanowisko Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu zgłosili się następujący kandydaci:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.
2.

Marlena Wiciejowska
Grzegorz Dominik
Narol
Jędrzejówka
 

Narol, 1 czerwca 2007 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol

mgr Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny