Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Woli Wielkiej.
Data publikacji: 2016-08-11
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Grażyna Kowalczuk
BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do sprzedaży. 1. Położenie, obręb: Wola Wielka - KW Nr PR1L/00027998/3. 2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości: - działka nr 860/2 o pow. 0,0898 ha - cena: 10 869,00 zł 3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego. 4. Forma sprzedaży: przetarg ustny. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 22.09.2016 r. Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631 70 86 wew. 27. Narol, dnia 11.08.2016 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny