Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN.: „rozbudowa i modernizacja zakładu Produkcji Drzewnej (ZPD) w Narolu, powiat lubaczowski
Data publikacji: 2007-04-25
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

  

na podstawie art. 53 i art. 32 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (Dz.U.nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

  

informuje

  

o wszczęciu w dniu 25 kwietnia 2007 r., na wniosek „KAZET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Armii Krajowej 7, Tomaszów Lubelski postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN.: „rozbudowa i modernizacja zakładu Produkcji Drzewnej (ZPD) w Narolu, powiat lubaczowski”.

  

Z treścią wniosku strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 6 i 9 (I piętro)  w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia oraz w tym terminie skladać ewentualne uwagi oraz wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie.

  

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

Mgr Stanisław Woś

 

 

Narol, dnia 25.04.2007 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny