Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.6.2016
Nazwa pozycji: Budowa kaplicy cmentarnej w Łukawicy
Data publikacji: 2016-06-16
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Inwestycja pod nazwą:
Budowa kaplicy cmentarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - na działce o nr ewid. 1028/1 w obrębie geodezyjnym Łukawica

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny