Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.3.2016
Nazwa pozycji: Budowa windy przy budynku szkoły podstawowej w Narolu
Data publikacji: 2016-04-13
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Inwestycja pod nazwą:
Budowa windy przy budynku szkoły podstawowej w Narolu

działka o nr ewid. 57/14 w Narolu

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny