Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.2.2016
Nazwa pozycji: "Zmiana sposobu zasilania stacji transformatorowej z linii elektroenergetycznej napowietrznej na linię kablową średniego napięcia SN 15kV oraz budowa słupa SN w miejscowości Ruda Różaniecka, gm. Narol” w ramach projektu: „Modernizacja sieci SN
Data publikacji: 2016-04-12
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 lublin

Inwestycja pod nazwą:
„Zmiana sposobu zasilania stacji transformatorowej z linii elektroenergetycznej napowietrznej na linię kablową średniego napięcia SN 15kV oraz budowa słupa SN w miejscowości Ruda Różaniecka, gm. Narol” w ramach projektu: „Modernizacja sieci SN w miejscowościach Huta Różaniecka, Ruda Różaniecka, Płazów – etap II

na działkach o nr ewid.: 1730, 2740 i 2975 w obrebie geod. Ruda Różaniecka

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny