Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Wykonanie Studium Wykonalności wraz z odniesieniem do kryteriów oceny merytorycznej do projektu Gminy Narol pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Narol – etap II”
Data publikacji: 2016-01-19
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Robert Pinkowicz
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny